Curriculum Vitae Eirik Brendholen

Navn: Eirik Brendholen

Født: 6. januar 1968

Sivil status: Eneboer, pappa til Jasmin f. 2003

Adresse: Østsideveien 588, 3275 Svarstad

Telefon: +47 948 02 950

e-post: eirik@brendholen.net


NØKKELKVALIFIKASJONER

Jeg behersker en rekke dataverktøy og muligheter i disse. Jeg brenner for samhandling mellom mennesker, løsninger, teknologier og trender. Spesielt behersker jeg: Cisco (tilsv. CCNP) , TCP/IP, Routing, QoS, Feilsøking av nettverk, Kommunikasjon med on/off-site personell. Datamodellering. Generell Hardware, Linux, DOS, Windows, MS Office, Excel/VBA, Databaser, MS SQL Analysis Services/Data Mining add-ins for Office, Visual Basic, Tallbearbeiding/Analyse og Internet-/Webteknologi. Jeg lærer raskt, og regner meg selv som et sosialt, oppegående menneske ved siden av at jeg forsøker å ha en utpreget problemløsende, kvalitetssikrende og endringsorientert profil.


YRKESERFARING

Pr dd. ansatt/overført til IKS Jarlsberg IKT fra Nøtterøy kommune siden sept. 2017 med samme roller/ansvarsområder

2013 - 2017 Nøtterøy kommune

Rolle: Systemkonsulent Nettverk

Beskrivelse: Bygge om eksisterende infrastruktur til moderne WLAN/LAN standarder. Følge opp problematikk rundt konnektivitet generelt. Migrering/endringer/planlegging. Deltakelse og utøvelse i Gigafib V-MAN i samarbeid med gode kolleger.

Teknisk miljø: Cisco Enterprise Architecture, Fortinet, Fiber, Switch, WLAN, MPLS, BGP, Endringsprosesser, Utbygging, Varslingssystemer i helse og omsorg

2008 - 2013 Vizada Networks / Astrium Services

Rolle: Systemingeniør Teknisk Implementering

Beskrivelse: Implementasjon av IP over VSAT. Teknisk rådgivning i design. Kontaktpunkt for feltingeniører. Planlegging og gjennomføring av endringer og migrasjonsprosesser. Annen-/tredjelinjesupport og feilsøking ihht OSI modellen.

Teknisk miljø: RF: Kjennskap til modulasjonsteknikker og linkbudsjetter samt enkel feilsøking. rfc2488. OSPF, EIGRP, BGP, CDM-570 modem. VoIP, QoS, MQC, VoFR, LLQ, FRF.12, FRTS, IPSec, HSRP, VRRP, GLBP, IPSLA, NetBrain 

2004 - 2007 Brendholen Systems / Rystad Energy

Rolle: Konsulent

Beskrivelse: Oppstart/tilrettelegging/etablering av infrastruktur for rådgivningsselskap innen olje/gass. Evaluert/Støttet implementering av SQL Server 2005 / Analysis Services / Data-Mining Add-ins for Office 2007.

2003 - 2006 Telenor Bedriftskommunikasjon

Rolle: Systemkonsulent

Beskrivelse: Drift av routernett, datainnsamling/tilrettelegging/migrasjon av database (ETL av 2500 Configured Items) ifbm virksomhetssovertakelse ErgoIntegration->Telenor

Teknisk miljø: Cisco

2000 - 2003 Posten SDS/ErgoIntegration

Rolle: Systemkonsulent

Beskrivelse: Drift og feilsøking av TCP/IP WAN/routernett hos storkunder som Posten, Aetat, Storebrand og Statens Vegvesen. Utrulling av Post i Butikk. Evaluering av driftsstøtte/analyseverktøy for routernett. Utvikling av backupsystem for Nortel routernett. Utvikling/drift av lokalt intranett/web.

Teknisk miljø: TCP/IP, Nortel ARN, ASN, BN, BLN, Baystack 450, BayRS, Site Manager, Cisco routere, Cisco IOS, SnifferPro, Radius, Remedy ARS, Windows 2000 Server, Visual Basic, MS SQL Server 2000, IIS, ASP, Distinct Visual Internet Toolkit. Evaluert: CiscoWorks, Netscout, FastNet, Niksun

1999 - 2000 Dreamhack 99/The Gathering 00

Rolle: Tech-Crew medlem

Beskrivelse: Konstruksjon, drift og support av store midlertidige LAN (hhv. 2.500 og 4.500 deltakere)

Teknisk miljø: Cisco, Hub, Switch, 380/220VAC, UTP, Fiber, TCP/IP, Remedy

1998 - 2000 Scandinavian Leadership AS (tidl. ODI Scandinavia A/S)

Rolle: IT Controller

Beskrivelse: Daglig drift, administrasjon og support av ca. 25 klienter, 1 Novell, 2 Linux og 4 NT servere i Norge og Danmark. Spesifikasjon/utvikling av analysesystemer vha. integrasjon web/databaser/MS Office og Adobe Acrobat. Produsere/levere analysemateriell ihht. interne/eksterne kunders krav og behov. Etablere sikre systemer for kommunikasjon mot Internett og mellom kontorene. Strategisk planlegging av IT-systemer.

Teknisk miljø: PC, Windows 9x/NT, Novell, Linux, MS Office, MS SQL Server, MS Exchange Server, Information Server, HTML, SAS, ODBC, Apache, mySQL, Ethernet, TCP/IP, WAN, Routing

Okt.- Des. 1997 Ringnes A/S, IT Teknisk avdeling

Rolle: Konsulent Manpower

Beskrivelse: 1. linje support, klargjøring/installasjon PC hardware og software

Teknisk miljø: PC, Token Ring, AS/400, Novell (+NDS), Ethernet, Windows 3.11+NT4, MS Office, GroupWise

Aug.- Sept. 1997 Vital A/S, IT-avdelingen

Rolle: Konsulent Manpower: Ferievikar for IT-ansvarlig i Vital Oslo.

Beskrivelse: 1. linje support og drift i samarbeide m/ IT-avdelingen i Bergen, omlegging fra Token Ring til Ethernet, klargjøring/installasjon PC hardware og software, virusproblematikk.

Teknisk miljø: PC, Token Ring, Ethernet, Windows 3.11+NT4, OS/2, MS Office, NetTools/Snow

1993 - 1998 ODI Scandinavia A/S (senere Scandinavian Leadership AS)

Rolle: Analyseassistent, utviklingsansvarlig

Beskrivelse: OMR og manuell datafangst, bearbeiding/tilrettelegging av tall/tekstmateriale, automasjon og kvalitetssikring av kvantitativ/kvalitativ analyse. Produksjon og leveranse av analyser/presentasjonsmateriell til (i hovedsak) internasjonale kunder. Implementering av Lotus Notes 4.5. Støtte på IT forøvrig.

Teknisk miljø: PC, Windows 3.x/9x, MS Office (spes. Excel/VBA), SAS, Novell, Lotus Notes, Eyes&Hands

Jan - Apr. 1993 ICT A/S

Rolle: Konsulent Manpower

Beskrivelse: Assistanse til utarbeidelse av prislister på datautstyr, oppdatering av databaser og dokumenter på ulike beregningsgrunnlag.

Teknisk miljø: PC, Windows 3.x, MS Excel

Juni - Aug. 1992 Ringnes A/S, Administrasjon Alnabru

Rolle: Konsulent Manpower: Ferievikar for administrasjonssekretær.

Beskrivelse: Kontorstøttefunksjoner, utviklet stopptid/produksjonsstøttesystem for tappekolonner (brusmaskiner) i Lotus 1-2-3

Teknisk miljø: PC, Windows 3.x, Lotus OfficePro

Juni 1992 Norsk Gallup A/S

Rolle: Konsulent Manpower

Beskrivelse: Klargjøring spørreskjema og rapporter

Teknisk miljø: PC, Windows 3.x, MS Office, Charisma

Mars-Mai 1992 Freia A/S

Rolle: Konsulent Manpower

Beskrivelse: Kjøring/overvåking/klargjøring av batchutskrifter

Teknisk miljø: AS/400, OS/2

1987 - 1988 RNOAF - Førstegangstjeneste 15 mnd.

Rolle: Flysoldat, Fjernskriver, Sambandsassistent v/ Elektronikkskvadronen Rygge Hovedflystasjon

1986 - 1991 Postverket, Omdeling, Transport, Sortering

Rolle: Postbud, Edb-ansv. i Oslo Sentrum Krets av Norsk Postforbud


UTDANNELSE

1991 -1992 Næringsakademiet reiselivskoordinator m/ edb (1/2 år) + edb-prosjektkandidat (1 år) *

1983 -1986 Kirkeparken VGS Realfaglig studieretning

1974 -1983 Grunnskole Ramberg og Hoppern skole

*) Fagområder er oppført under 'KURS'


KURS

2020 - Cisco ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Tech

2018 - Cisco DESGN Designing for Cisco Internetwork Solutions- Global Knowledge

2017 - PowerShell 300 5dg - GigaFib

2016 - Cisco SWITCH 5dg - Global Knowledge

2012 - Cisco TSHOOT (Troubleshooting) 5dg - Global Knowledge

2006 - Cisco BGP (Border Gateway Protocol) 5dg - Azlan

2006 - Cisco MPLS (MultiProtocol Layered Switching) 5dg - Azlan

2005 - MS SQL Server 2005 w/ Analysis Services - Selvstudie/Case Rystad Energy 3 uker

2004 - Cisco BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks) 5dg - Azlan

2002 - CA UniCenter Asset Mgmt Administration 2dg - Computer Associates

2002 - Sniffer Pro 3dg - DataEquipment

2002 - TCP/IP 3dg - DataEquipment

2000 - Active Server Pages 3dg - IDG

2000 - XML 3dg - IDG

1999 - MS Access 2dg - Ark

1995 - Lotus Notes 4.5 Application Development 3dg - Cinet

1992 - UNIX 40t - Næringsakademiet

1992 - Novell 40t - Næringsakademiet

1992 - Applikasjonsutvikling 40t - Næringsakademiet

1992 - SQL/Oracle 40t - Næringsakademiet

1992 - Datakommunikasjon 40t - Næringsakademiet

1988 - Systemering/datamodellering 40t kurs - Forsvaret

1988 - Systemering/datamodellering Brevkurs del I & II - NKS

1988 - Database 40t - Forsvaret

1988 - COBOL Brevkurs del I & II - NKS

1988 - Lotus 1-2-3 40t kurs - Forsvaret

1987 - Fjernskriverkurs 3mnd. - Luftforsvarets Tekniske Skoler, Kjevik

1986 - 1990 Fase I, II, & III omdeling, transport, sortering (tils. 3 mnd.) - Postverket 


SERTIFISERINGER

1998 - Microsoft Certified Professional MSCD Track: Excel/Visual Basic for Applications


SPRÅKKUNNSKAPER

Norsk: Mitt morsmål, skriver feilfritt og forsøker å utnytte språkets nyanser og variasjonsmuligheter.

Engelsk: Har mye erfaring m/ språket både skriftlig og muntlig - ikke minst i jobbsammenheng. Skriver feilfritt og snakker språket godt.

Svensk/Dansk: Skriver noenlunde feilfritt, har også oversatt endel til/fra disse språkene.

Indonesisk: Har et ordforråd på rundt 3000 ord og brukbar dagligtale.

Tysk: Forstår og snakker en del, interessert i språket, 

Spansk: Forstår og snakker en del, men liten trening de siste årene. 


REFERANSER

Rolf Sundklakk

Rolle: Daglig leder Jarlsberg IKT

telefon: 950 09 916

Tommy Larsen

Rolle: Technical Director, Astrium Services

telefon: 951 28 304

Birgit Vildalen

Rolle: Leder Teknisk Implementering, Vizada Networks

telefon: 905 15 191